Opublikowany: 22/12/2021

Zmarł prof. Władysław Grzeszczak

Nekrolog

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 22 grudnia zmarł Profesor Władysław Grzeszczak, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii Śląskiego Uniwersytetu w Zabrzu. Profesor Grzeszczak był uczniem Profesora Kokota, członkiem Senatu macierzystej uczelni, autorem ponad 800 publikacji naukowych, opiekunem ponad 50 przewodów doktorskich. Pod Jego kierunkiem cztery osoby uzyskały tytuł profesora. Był laureatem Honorowej Nagrody Zaufania „Złoty Otis” za wkład w leczenie cukrzycy w Polsce. Odejście Profesora Władysława Grzeszczaka jest bolesnym ciosem dla Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.