Opublikowany: 26/11/2021

Zmarła prof. Alicja Grzegorzewska

Nekrolog

Profesor dr hab.n.med. Alicja Grzegorzewska - wspomnienie

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2021 roku zmarła Profesor dr hab. n. med. Alicja Grzegorzewska, wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu, obecnie Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego.

Pani Profesor Grzegorzewska ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1973r. W 1976r. uzyskała I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, a w 1979r. – II stopień specjalizacji. W 1989r. uzyskała specjalizację z nefrologii.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymała w 1981r. na podstawie rozprawy p.t. „Badania wydalania kwasu moczowego w czasie dializy otrzewnowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek”. W 1989 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy p.t. „Porównanie niektórych farmakologicznych i konwencjonalnych metod zwiększania efektywności dializ otrzewnowych”. W 1990 przebywała w Dalton Research Center w University of Missouri, Columbia, USA zajmując się pracą badawczą. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 1997r.

W latach 1996-1997 pełniła obowiązki kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Profesor Alicja Grzegorzewska była Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego przez dwie kadencje. W latach 2002-2007 pełniła funkcję Konsultanta Medycznego w dziedzinie Nefrologii dla Województwa Wielkopolskiego.

Profesor Alicja Grzegorzewska była promotorem 14 ukończonych przewodów doktorskich, w tym 6 z wyróżnieniem, a także kierownikiem 15 ukończonych przewodów magisterskich. Była ponadto kierownikiem pięciu ukończonych specjalizacji z nefrologii. Sumiennie wykonywała pracę nauczyciela akademickiego, legitymowała się bardzo bogatym dorobkiem naukowym, była wybitnym specjalistą o światowym zasięgu w zakresie dializy otrzewnowej. Do ostatnich dni życia mimo ciężkiej choroby pracowała aktywnie naukowo, czego świadectwem są tegoroczne cenne publikacje w renomowanych czasopismach. Odejście Pani Profesor jest bolesną stratą dla polskiej nefrologii i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Oko

Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.w Poznaniu

Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego