Opublikowany: 24/02/2022

Pro Augmenis Nephrologiae

ptnefro_slider

PTN zaprasza do zgłaszania prac w konkursie „Pro Augmenis Nephrologiae”

Nagroda „Pro Augmenis Nephrologiae” Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, sponsorowana przez Fundację Amicus Renis.

Zapraszamy do przesyłania prac w języku polskim z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii, opublikowane w latach 2021-2022 przez autorów, z których  pierwszy jest w wieku do 40 lat. Prace mogą być zgłaszane też przez samych autorów. Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pierwszego autora, afiliację, rok urodzenia
  • informacje o pracy opublikowanej w latach 2021–2022
  • pełen tekst publikacji w formie PDF

Członkowie Kapituły Nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Bolesława Rutkowskiego dokonają wyboru najlepszej pracy przeznaczonej do nagrody. Nagroda zostanie wręczona w trakcie XV Krakowskich Dni Dializoterapii.