Oddziały regionalne PTNefro

oddzial

Oddział Gdańsko-Pomorski

Prezes: dr hab. n. med. Paweł Stróżecki, prof. UMK

Adres do korespondencji: Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz; e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Członkowie Zarządu:

dr hab. n. med. Ewa Król

lek. Leszek Jułga

lek. Adam Majewski

Sekretarz: lek. Anna Kardymowicz

Adres do korespondencji: Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz; e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Skarbnik: dr hab. n. med. Mariusz Flisiński, prof. UMK

Adres do korespondencji: Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz; e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Komisja Rewizyjna Oddziału:

dr n. med. Marek Muszytowski

dr hab. n. med. Janusz Ostrowski, prof. CMKP

prof. dr hab. n. med. Leszek Tylicki

oddzial

Oddział Dolnośląski (Wrocław)

Prezes: dr hab. n. med. Dorota Kamińska

Wiceprezes: dr hab. n. med. Dorota Polak-Jonkisz

Sekretarz: lek. Dagna Rukasz

Skarbnik: dr n. med. Hanna Augustyniak-Bartosik

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Banasik
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
dr n. med. Ryszard Krasnowski

Komisja Rewizyjna:
dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Kinga Musiał
lek. Beata Konarska

Siedziba Oddziału:
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.: +48 71 733 25 00
faks: +48 71 733 25 09
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

oddzial

Oddział Małopolski (Kraków)

Prezes: dr hab. n. med. Marek Kuźniewski
Katedra i Klinika Nefrologii UJ CM, ul. Kopernika 15c, 31–501 Kraków
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email; tel.: 12 424 78 00

Wiceprezes: dr med. Ewa Ignacak
Katedra i Klinika Nefrologii UJ CM, ul. Kopernika 15c, 31–501 Kraków
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email; tel.: 12 424 78 00

Skarbnik: dr hab. med. Dorota Drożdż
Zakład Dializ Katedry Pediatrii UJ CM, ul. Wielicka 265, 30–663 Kraków
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email; tel.: 12 658 20 11 wew. 1455

Sekretarz: dr n. med. Katarzyna Janda
Katedra Nefrologii, ul. Kopernika 15c, 31–501 Kraków
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email; tel.: 12 424 78 00

Członkowie Zarządu:
dr Agnieszka Gala-Błądzińska, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
dr med. Ewa Benedyk-Lorens, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: dr Daniel Dwornik
Stacja Dializ, ul. Krakowska 91, 30–200 Dębica;
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email; tel.: 604 193 702

Członkowie:
Dr Agnieszka KIrker-Nowak, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
Dr Grażyna Wyrwicz-Zielińska, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres emailKlinika Nefrologii Dziecięcej Katedry Pediatrii
Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265
30–663 Kraków
tel.: 12 658 06 63; 658 20 11 w. 1622
faks: 12 658 06 63
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

oddzial

Oddział Warszawsko-Łódzki

Prezes: Janusz Grochowski

Wiceprezes: Ilona Kurnatowska
Sekretarz: Barbara Korpała
Skarbnik: Małgorzata Wajdlich

Członkowie:

Dorota Daniewska
Michał Kuriga
Zdzisław Goździk

Komisja Rewizyjna:

Dariusz Moczulski
Michał Ostrowski
Arkadiusz Piotrowski


Klinika Nefrologii, Hipertensjologii, Transplantologii Nerek USK nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90–153 Łódź
tel.: 42 677 67 09

oddzial

Oddział Południowo-Wschodni (Lublin)

Prezes: dr n. med. Grażyna Orłowska-Kowalik
Zastępca Prezesa: dr Jarosław Dąbrowski
Skarbnik: dr n. med. Ewa Bober-Palak
Sekretarz: dr n. med. Michał Dragan
Członek Zarządu: dr Grzegorz Sidor


Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr n. med. Iwona Baranowicz-Gąszczyk
Członkowie: dr Edyta Banaś
dr Małgorzata Ogórek

oddzial

Oddział Wielkopolski (Poznań)

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Ubniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskeigo 49
60-355 Poznań,
tel. sekretariat: 61 869 13 41; 61 869 13 73


Prezes:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk (e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email)


Wiceprezes:
dr n. med Krzysztof Schwermer (e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email)

Sekretarz:
lek. Marta Olszewska (e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email)

Skarbnik:
dr n.med. Krzysztof Hoppe (e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email)

Członkowie Zarządu:
dr n. med. Wojciech Banachowicz
dr n. med. Jacek Molenda
dr n. med. Danuta Kurzawska-Firlej

Komisja rewizyjna:
dr n. med. Katarzyna Błądek
dr n. med. Paweł Bączyk
dr n. med. Danuta Zaremba-Drobnik

oddzial

Oddział Północno-Wschodni (Białystok)

Prezes: dr n.med. Maria Małgorzata Mazerska (e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email)

Wiceprezes: dr hab. n.med. Alicja Rydzewska-Rosołowska (e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email)

Członkowie Zarządu: dr n.med. Katarzyna Kakareko, dr n.med. Katarzyna Klejna, dr n. med. Krzysztof Blusiewicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej: dr Magdalena Łukaszewicz - przewodnicząca, dr hab. n.med. Szymon Brzósko – zastępca, dr n.med. Wiesława Jańczak – sekretarz

Skarbnik: dr n.med. Maciej Barczyk (e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email)

Sekretarz: dr Joanna Szczykowska-Miller (e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email)

 

Adres oddziału:
I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel. 085 831 64 58
fax 085 743 45 86

oddzial

Oddział Śląski (Katowice)

Prezes:
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski

Wiceprezes:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Piecha

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec

Skarbnik:
dr hab. n. med. Teresa Nieszporek

Sekretarz:
lek. Klaudia Piechowska

Komisja Rewizyjna:
dr n. med. Rafał Wnuk
dr n. med. Piotr Firczyk
dr n. med. Natalia Sławiak-Błaż

Department of Nephrology, Endocrinology and Metabolic Diseases
Medical University of Silesia
ul. Francuska 20–24
40–027 Katowice, Poland