Klinika Medycyny
Transplantacyjnej i Nefrologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
Tel. +48 22 502 12 32
Fax: +48 22 502 21 26

PREZES
Andrzej Oko

WICEPREZES
Magdalena Krajewska

PAST-PREZES
Michał Nowicki

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Marcin Adamczak
Alicja Dębska-Ślizień
Karolina Kędzierska-Kapuza
Jolanta Małyszko
Tomasz Stompór
Ryszard Gellert — Konsultant Krajowy ds. Nefrologii
Władysław Sułowicz — Redaktor Naczelny pisma Nefrologia i Dializoterapia Polska
Bolesław Rutkowski — Redaktor Naczelny pisma Forum Nefrologiczne

KOMISJA REWIZYJNA
Ilona Kurnatowska
Mariusz Kusztal
Przemysław Rutkowski


17 Czerwca 2019

25. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN

21–23 maja 2020 roku odbędzie się w Częstochowie 25. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN

Przeczytaj więcej »25. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN

10 Czerwca 2019

Zmarł Prof. Zbigniew Orłowski

twórca i pierwszy kierownik Kliniki Nefrologii Akademii Medycznej w Łodzi, żołnierz Armii Krajowej, wychowawca kilku pokoleń nefrologów. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego składa wyrazy współczucia wszystkim bliskim Profesora.

Przeczytaj więcej »Zmarł Prof. Zbigniew Orłowski


3 Czerwca 2019

Wyniki wyborów władz PTN w kadencji 2019–2022

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Wybrano też nowy Zarząd Towarzystwa.

Przeczytaj więcej »Wyniki wyborów władz PTN w kadencji 2019–2022
30 Kwietnia 2019

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym EDITH

na temat różnic w dostępie do dializoterapii i przeszczepiania nerek w krajach Europy

Przeczytaj więcej »Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym EDITH