Klub Młodych Nefrologów

  • » PTN
  • » Klub Młodych Nefrologów

Klub Młodych Nefrologów

Przewodniczący KMN

Krzysztof Letachowicz

tel. 71 733 25 46
e-mail:

Zarząd KMN

Monika Cackowska
Dominika Musiałowska
Ewa Ważna-Jabłońska
Katarzyna Wyskida

Historia i rozwój

Klub Młodych Nefrologów (KMN) Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN) jest rozwinięciem idei Young Nephrologists’ Platform (YNP). Wśród osób wspierających powstanie KMN wymienić należy Panią Prof. Magdalenę Durlik, Pana Prof. Andrzeja Więcka i Pana Prof. Jerzego Chudka. Pod przewodnictwem dr hab. Mariusza Kusztala zatwierdzono regulamin oraz logo KMN. Odbyły się również 2 sesje KMN w trakcie corocznych konferencji PTN. W trakcie Zjazdu PTN w Łodzi został wybrany aktualny zarząd KMN. W dniach 29-30.09.2016 we Wrocławiu odbył się kurs „Interventional Nephrology CME Course” organizowany przez YNP (ERA-EDTA) przy udziale Vascular Access Society i wsparciu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Aktualnie (luty 2019) do klubu należy 45 osób. W trakcie kolejnych konferecji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego organizowane były sesje naszego klubu, w których prezentowano wyniki badań naukowych oraz wykłady szkoleniowe. Tematyka wystąpień obejmowała szeroki zakres zagadnień z zakresu glomerulopatii, zaburzeń lipidowych, farmakokinetyki leków immunosupresyjnych, nefrologii interwencyjnej czy chorobowości sercowo-naczyniowej. Wśród członków KMN są osoby aktywnie zaangażowane w prace grup roboczych PTN oraz ERA-EDTA oraz publikujące w wiodących czasopismach nefrologicznych.

Cele

Celem działania KMN jest integracja środowiska młodych nefrologów, zwiększanie aktywności w pracach PTN i propagowanie działalności naukowej. Wymiana informacji na temat prowadzonych badań naukowych może sprzyjać inicjowaniu wspólnych projektów badawczych. Ważna jest również jakość kształcenia podyplomowego z nefrologii, której sprawdzianem mógłby być udział dużej grupy młodych nefrologów z Polski w egzaminie europejskim. Taki test mógłby wyznaczyć kierunki dla ewentualnych modyfikacji szkolenia przyszłych nefrologów.

Część z tych zadań może być realizowana w ramach współpracy z YNP ERA-EDTA. Członkostwo w YNP daje wiele korzyści, na przykład możliwość udziału w kursach (YNP CME courses), nawiązanie współpracy międzynarodowej (ERA-EDTA YNP Advisory Program) oraz bezpłatne członkostwo w ERA-EDTA (YNP free membership program). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie YNP.

https://web.era-edta.org/young-nephrologists-platform-ynp

Członkostwo w Klubie Młodych Nefrologów

Zapraszamy młode osoby związane z nefrologią do wstąpienia do KMN. Członkami KMN są lekarze lub pracownicy naukowi zajmujący się nefrologią, dializoterapią lub transplantacją nerek, którzy nie ukończyli 40 lat i są członkami PTN. Kandydat na członka KMN musi mieć zaprezentowaną co najmniej 1 pracę (doniesienie ustne lub plakatowe) na naukowej konferencji krajowej lub międzynarodowej. Aplikację do KMN należy wysłać do zarządu KMN drogą elektroniczną na wskazany adres do kontaktu. Lista nowych członków jest przedstawiana na zebraniu Zarządu Głównego PTN.

Sesja Klubu Młodych Nefrologów

W trakcie 13. Zjazdu PTN w Poznaniu (1.06.2019 godz. 11.00-12.30) odbędzie się kolejna sesja KMN.

Wybory do Zarządu KMN

W trakcie Zjazdu przeprowadzone zostaną również wybory do Zarządu KMN. Kandydatami do zarządu KMN mogą być osoby poniżej 37 roku życia (urodzone w 1982 roku i młodsze), którzy zgłoszą chęć kandydowania lub zostaną zgłoszeni przez członka PTN oraz dostarczą curriculum vitae. Kandydaci muszą mieć poparcie członka PTN ze stopniem naukowym doktora. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z przewodniczącym KMN.

Program sesji Klubu Młodych Nefrologów podczas 13. Zjazdu PTN w Poznaniu:
1. Wypalenie zawodowe wśród nefrologów — Ewa Pawłowicz (Łódź)

2. Komórki dendrytyczne w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego — Michał Komorniczak (Gdańsk)

3. Zespół hemofagocytowy w nefrologii — Katarzyna Muras-Szwedziak (Łódź)

4. Czy ultrasonografia może być przydatna w ustaleniu położenia końcówki cewnika dializacyjnego? — Krzysztof Letachowicz (Wrocław)