• » PTN
  • » Klub Młodych Nefrologów

Klub Młodych Nefrologów

Przewodniczący KMN

Krzysztof Letachowicz

tel. 71 733 25 46
e-mail:

Zarząd KMN

Monika Cackowska
Dominika Musiałowska
Ewa Ważna-Jabłońska
Katarzyna Wyskida

Szanowni Państwo,

Klub Młodych Nefrologów (KMN) Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN) jest rozwinięciem idei Young Nephrologists’ Platform (YNP). Wśród osób wspierających powstanie KMN wymienić należy Panią Prof. Magdalenę Durlik, Pana Prof. Andrzeja Więcka i Pana Prof. Jerzego Chudka. Liczba członków KMN stale się zwiększa, obecnie do klubu należy 46 osób. Pod przewodnictwem dr. hab. Mariusza Kusztala zatwierdzono Regulamin oraz logo KMN. Odbyły się również 2 sesje KMN w trakcie corocznych konferencji PTN. W trakcie Zjazdu PTN w Łodzi został wybrany zarząd KMN. W dniach 29 i 30.09.2016 we Wrocławiu odbędzie się kurs Interventional Nephrology CME Course organizowany we Wrocławiu przez YNP (ERA-EDTA) przy udziale Vascular Access Society i wsparciu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

W imieniu zarządu KMN chciałbym zaprosić młode osoby związane z nefrologią do wstąpienia do KMN. Członków KMN zachęcamy do aktywnego udziału w pracach PTN, w tym współpracy w przygotowaniu zaleceń i stanowisk PTN oraz innych inicjatyw Prezesa i Zarządu PTN. Wśród głównych celów KMN jest także zacieśnienie współpracy z YNP. Członkostwo w YNP daje wiele korzyści, m.in. możliwość udziału w kursach (YNP CME courses), nawiązanie współpracy międzynarodowej (ERA-EDTA YNP Advisory Program) oraz bezpłatne członkostwo w ERA-EDTA (YNP free membership program). Zależy nam również na jakości kształcenia podyplomowego z nefrologii. Pierwszym sprawdzianem mógłby być udział dużej grupy młodych nefrologów z Polski w egzaminie europejskim, którego pierwsza edycja planowana jest na marzec 2017. Taki test mógłby wyznaczyć kierunki dla ewentualnych modyfikacji szkolenia przyszłych nefrologów. Planujemy również przygotowanie kolejnych sesji KMN. Pierwsza odbędzie się podczas Konferencji PTN w Białymstoku w 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z zarządem Klubu Młodych Nefrologów.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Letachowicz