• » PTN
  • » Klub Młodych Nefrologów

Klub Młodych Nefrologów

Przewodniczący KMN

Krzysztof Letachowicz

tel. 71 733 25 46
e-mail:

Zarząd KMN

Monika Cackowska
Dominika Musiałowska
Ewa Ważna-Jabłońska
Katarzyna Wyskida

Klub Młodych Nefrologów (KMN) Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN) jest rozwinięciem idei Young Nephrologists’ Platform (YNP). Wśród osób wspierających powstanie KMN wymienić należy prof. Magdalenę Durlik, prof. Andrzeja Więcka i prof. Jerzego Chudka. Liczba członków KMN stale się zwiększa; obecnie do klubu należy 46 osób. Pod przewodnictwem dr. hab. Mariusza Kusztala zatwierdzono Regulamin oraz logo KMN.

Odbyły się również 2 sesje KMN w trakcie corocznych konferencji PTN. W trakcie Zjazdu PTN w Łodzi został wybrany zarząd KMN.

W dniach 29 i 30 września 2016 roku we Wrocławiu odbył się kurs Interventional Nephrology CME Course organizowany przez YNP (ERA-EDTA) przy udziale Vascular Access Society i wsparciu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Zapraszamy młode osoby związane z nefrologią do wstąpienia do KMN. Członków KMN zachęcamy do aktywnego udziału w pracach PTN, w tym współpracy w przygotowaniu zaleceń i stanowisk PTN oraz innych inicjatyw Prezesa i Zarządu PTN.

Wśród głównych celów KMN jest zacieśnienie współpracy z YNP. Członkostwo w YNP daje wiele korzyści, m.in. możliwość udziału w kursach (YNP CME courses), nawiązanie współpracy międzynarodowej (ERA-EDTA YNP Advisory Program) oraz bezpłatne członkostwo w ERA-EDTA (YNP free membership program).

Jednym z najważniejszych naszych zadań jest dbanie o jakość kształcenia podyplomowego w nefrologii. Zachęcamy do przystępowania do egzaminu europejskiego z nefrologii, którego pierwsza edycja została zorganizowana w marcu 2017 roku. Taki test mógłby wyznaczyć kierunki dla ewentualnych modyfikacji szkolenia przyszłych nefrologów.

Prosimy o zgłaszane swoich prac i propozycji wykładów do przedstawienia podczas Konferencji i Zjazdów PTN.

W roku 2017 podczas 23. Konferencji PTN w Białymstoku została zorganizowana osobna sesja naszego klubu łącząca prezentacje wyników naszych badań naukowych z wykładami szkoleniowymi na tematy związane z codzienną praktyką lekarską.

W 2018 roku w czasie 24. Konferencji PTN w Warszawie w czwartek 21 czerwca w godzinach 12.30–14.00 odbędzie się kolejna sesja KMN. Jej program obejmuje wykłady plenarne naszych członków na następujące tematy:

  • Zaburzenia lipidowe i lipoproteinowe w przewlekłej chorobie nerek (M. Cackowska)
  • Leczenie przeciwkrzepliwe a choroba nerek (Z. Heleniak)
  • Farmakokinetyka leków immunosupresyjnych – najnowsze doniesienia (E. Pawłowicz)
  • Ultrasonografia płuc w praktyce nefrologa (K. Letachowicz).

W czasie konferencji planowane jest też zebranie członków KMN.

Wszystkich zainteresowanych czynnym udziałem w kolejnej sesji KMN podczas 13. Zjazdu PTN w Poznaniu w 2019 roku prosimy o kontakt z zarządem Klubu Młodych Nefrologów.