Aktualności

31 Stycznia 2018

15. Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia opisania IgA nefropatii

Organizatorzy zachęcają nefrologów z Polski do czynnego udziału w sympozjum organizowanym w dniach 27–29 września 2018 roku w Buenos Aires.

Przeczytaj więcej »15. Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia opisania IgA nefropatii


2 Stycznia 2018

Film promujący działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Zachęcamy do przekazania współpracownikom i pacjentom linku do pobrania filmu przygotowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych promującego działalność tej – tak potrzebnej naszym chorym – organizacji. W miarę możliwości technicznych prosimy o wyświetlenie filmu chorym w czasie zabiegu dializy.

Przeczytaj więcej »Film promujący działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych


29 Listopada 2017

Konferencja „Wtórne glomerulopatie – patogeneza, przebieg, leczenie”

Zapraszany do udziału w konferencji „Wtórne glomerulopatie – patogeneza, przebieg, leczenie” organizowanej 8 grudnia 2017 r. w Warszawie przez Klinikę Nefrologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Program konferencji w załączeniu.

Przeczytaj więcej »Konferencja „Wtórne glomerulopatie – patogeneza, przebieg, leczenie”

28 Listopada 2017

Warsztaty dotyczące kryteriów i procesu certyfikacji INFARMY

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wydarzenia naukowe (tzn. sympozja, konferencje, kongresy itp.), w które zamierzają angażować się firmy członkowskie INFARMY, będą musiały przejść proces certyfikacji INFARMY. Zapraszamy na warsztaty, podczas których zostaną przedstawione kryteria oraz proces certyfikacji. Warsztaty odbędą się w piątek 8 grudnia 2017 roku w Warszawie (ul. Puławska 182), w godzinach 9.30–12.30.

Przeczytaj więcej »Warsztaty dotyczące kryteriów i procesu certyfikacji INFARMY

28 Listopada 2017

Zgłaszanie przypadków gammapatii monoklonalnych

Prosimy o zgłaszanie przypadków gammapatii monoklonalnych (MGCS) do międzynarodowego rejestru prowadzonego w Polsce przez Pana Profesora Artura Jurczyszyna z Kliniki Hematologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przeczytaj więcej »Zgłaszanie przypadków gammapatii monoklonalnych

30 Października 2017

36th Vincenza Course on AKI & CRRT

Zachęcamy do udziału w szkoleniu The International Renal Research Institute of Vicenza. Więcej informacji na stronie www.irriv.com.

Przeczytaj więcej »36th Vincenza Course on AKI & CRRT

16 Października 2017

I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej – Dietetyka w Transplantologii i Nefrologii

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

Przeczytaj więcej »I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej – Dietetyka w Transplantologii i Nefrologii

16 Października 2017

List otwarty ZG PTN w sprawie poparcia akcji protestacyjnej lekarzy rezydentów

Prosimy o zapoznanie się z listem otwartym ZG PTN w sprawie poparcia akcji protestacyjnej lekarzy rezydentów.

Przeczytaj więcej »List otwarty ZG PTN w sprawie poparcia akcji protestacyjnej lekarzy rezydentów