• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Ankieta dotycząca poznania możliwości wyboru leczenia schyłkowej niewydolności nerek

Ankieta dotycząca poznania możliwości wyboru leczenia schyłkowej niewydolności nerek

21 Marca 2018

Prosimy o pomoc w dystrybucji wśród Państwa pacjentów – chorych dializowanych – ankiety przygotowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów Dializowanych i po Przeszczepieniu. Ma ona na celu poznanie obecnych i przyszłych możliwości wyboru leczenia schyłkowej niewydolności nerek w różnych krajach europejskich:
https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/821389?lang=pl