• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » List poparcia dla kandydatury Prof. Marcina Adamczaka do Zarządu ERA-EDTA

List poparcia dla kandydatury Prof. Marcina Adamczaka do Zarządu ERA-EDTA

19 Maja 2020

Szanowni Państwo – Polscy Nefrolodzy Członkowie ERA-EDTA,

Pragnę poinformować Państwa, że Pan Profesor Marcin Adamczak z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego jest polskim kandydatem w tegorocznych wyborach do Zarządu ERA-EDTA. Wybory przypadły niestety na trudny czas pandemii COVID-19, co nie sprzyja takim procedurom, ale w momencie zgłaszania naszej kandydatury na początku stycznia 2020 nic nie wskazywało na wystąpienie wyzwań, które zostały postawione w ostatnich miesiącach przed mieszkańcami Europy.

W wyborach, w których uczestniczy Pan Prof. Adamczak jako przedstawiciel polskiego środowiska nefrologicznego, konkurencja jest bardzo duża.

Należy brać pod uwagę, że o ostatecznym wyniku głosowania mogą zadecydować pojedyncze głosy. Głosowanie do udziału w którym uprawnieni są członkowie ERA-EDTA przeprowadzane na stronie internetowej ERA-EDTA rozpoczęło się 8.05.2020 o godzinie 9.30 a zakończy się 8.06.2020.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z apelem o poparcie kandydatury Prof. Adamczaka w tych wyborach poprzez oddanie na Niego swojego głosu.

Posiadanie przez nas reprezentanta we władzach ERA-EDTA pozwoli w większym stopniu na promocję polskiej nefrologii i umożliwi m.in.

działania mające na celu zwiększanie liczby wykładowców i osób prowadzących sesje na kongresach ERA-EDTA i różnego rodzaju kursach o zasięgu międzynarodowym oraz pozwoli zintensyfikować współpracę naukową między polskimi nefrologami i nefrologami z innych krajów europejskich.

W załączeniu przesyłam wyborcze CV Pan Profesora oraz opinie przygotowane przez Pana Profesora
A. Więcka, byłego Prezesa ERA-EDTA i przez Prezesa elekta ERA-EDTA Pana Prof. C. Wannera.

Życząc dużo zdrowia w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej, serdecznie pozdrawiam.

Andrzej Oko

Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego