Nagroda Fundacji Amicus Renis

4 Listopada 2014

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego ustanowił nagrodę „Pro augmenis nefrologiae”, której fundatorem jest Fundacja Amicus Renis (prezes Fundacji- prof. Olgierd Smoleński, sekretarz- Katarzyna Chojak- Fijałka). Nagroda będzie przyznawana za najlepszą pracę w języku polskim z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii opublikowaną w kolejnym roku akademickim przez autora, lub autorów większości w wieku do 40 lat. Prace mogą być zgłaszane przez samych autorów lub poszczególne redakcje, w tym też wydawnictwa uczelniane. Nagroda wręczana będzie naprzemiennie na Krakowskich Dniach Dializoterapii i zjazdach PTN.

Zarząd Główny PTN powołał Komisję Konkursową nagrody „Pro augmenis nefrologiae” w składzie:

  • Prof. Bolesław Rutkowski - przewodniczący
  • Prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
  • Prof. Michał Nowicki
  • Prof. Jacek Pietrzyk
  • Prof. Wojciech Załuska