• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Nagroda „Pro augmenis nefrologiae” — zaproszenie do przesyłania wniosków

Nagroda „Pro augmenis nefrologiae” — zaproszenie do przesyłania wniosków

30 Marca 2018

Fundacja AMICUS RENIS z inicjatywy śp. prof. Olgierda Smoleńskiego ustanowiła nagrodę „Pro augmenis nefrologiae” za najlepszą pracę w języku polskim z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii opublikowaną w ostatnich 2 latach przez autora (pierwszy autor) w wieku do 40 lat. Prace mogą być zgłaszane przez samych autorów lub poszczególne redakcje, w tym też wydawnictwa uczelniane.

Nagroda wynosi 5 000 zł i jest przyznawana co dwa lata podczas Krakowskich Dni Dializoterapii.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego powołał Kapitułę Nagrody w składzie:

Prof. Bolesław Rutkowski – przewodniczący
Prof. Jacek Pietrzyk
Prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Prof. Michał Nowicki
Prof. Wojciech Załuska

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków o przyznanie nagrody na adres do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pierwszego Autora, afiliację, rok urodzenia
  • informacje o pracy opublikowanej w latach 2016–2017
  • pełen tekst publikacji w formie PDF.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali otwarcia XIII Krakowskich Dni Dializoterapii 6 września 2018 roku.