Nefrologia i Dializoterapia Polska

1 Marca 2021

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów do publikacji w czasopiśmie "Nefrologia i dializoterapia polska". Do publikacji mogą być zgłaszane prace oryginalne, poglądowe oraz opisy przypadków. Więcej informacji, w tym zasady ogłaszania prac znajdziecie Państwo na stronie internetowej nefroldialpol.pl