• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Podsumowanie 13. Krakowskich Dni Dializoterapii 6–9.09.2018 roku

Podsumowanie 13. Krakowskich Dni Dializoterapii 6–9.09.2018 roku

12 Września 2018

Informacja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

po XIII Krakowskich Dniach Dializoterapii

imienia Profesora Olgierda Smoleńskiego

W dniach 6–8 września 2018 roku odbyły się w Krakowie XIII Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego, które są konferencją Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Amicus Renis. Komitet Naukowy tworzyli najwięksi eksperci z dziedziny nefrologii, kardiologii, transplantologii i urologii, a przewodniczył im prof. dr hab. Bolesław Rutkowski. Komitet Organizacyjny pracował pod kierownictwem mgr Małgorzaty Liber.

Gala otwarcia odbyła się w Starej Zajezdni na Krakowskim Kazimierzu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa – prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego, a Komitet Honorowy zaszczycili: J. M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak, Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej – lek. stom. Robert Stępień oraz Przewodniczący Izby Pielęgniarek i Położnych – mgr Tadeusz Wadas.

Interdyscyplinarne obrady miały miejsce, tradycyjnie, w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Wzięło w nim udział prawie 900 osób reprezentowanych przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, psychologów, techników i rehabilitantów. Program przygotowany przez Komitet Naukowy był bardzo obszerny. W 30 sesjach wygłoszonych zostało 114 wykładów dotyczących aktualnych problemów nefrologii i dializoterapii. Odbyły się również 2 sesje w formie warsztatów zajęciowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. W konferencji brało udział 16 wystawców, którzy prezentowali nowy sprzęt i produkty

Dopełnieniem programu naukowego zjazdu było wręczenie podczas inauguracji nagrody Pro augmentis nephrologiae za najlepszą pracę opublikowaną w ostatnich 2 latach w języku polskim, z zakresu nefrologii, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii. Nagrodę pieniężną wraz ze statuetką Fundacji otrzymali lekarze Aleksander Kowal i Marta Lasota za wspólną pracę „Niedostateczne przestrzeganie zaleceń dietetycznych wśród chorych dializowanych”. Ponadto, przyznano dyplom honorowy młodym badaczom: Marcie Rydzewskiej, Maciejowi Edwardowi Małyszko, Natalii Annie Drobek i Adriannie Zajkowskiej, wywodzącym się z Koła Naukowego, za pracę „Studenci ratownictwa medycznego promują ideę transplantacji narządów”. Medal Amicus Renis w tym roku przyznano prof. dr. hab. n. med. Bolesławowi Rutkowskiemu za zasługi dla nefrologii i dializoterapii oraz wieloletnią opiekę naukową nad Krakowskimi Dniami Dializoterapii i stały czynny udział w tworzeniu czasopisma dla pacjentów „Dializa i Ty”.

Dopełnieniem Gali Otwarcia był wykład dr. hab. Michała Rusinka „O niedermatologicznych pypciach na języku”, który z wielkim uznaniem został przyjęty przez wszystkich uczestników.

Mamy nadzieję, że XIII Krakowskie Dni Dializoterapii stały się dla Państwa zachętą do wymiany poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych
w procesie leczenia pacjenta dializowanego i po transplantacji nerki oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych, a wiedza i doświadczenie będą przydatne w pracy
z pacjentami.