VIII Kongres Top Nephrological Trends

6 Września 2017

W dniach 6–7.10.2017 odbędzie się w Poznaniu VIII edycja Kongresu Top Nephrological Trends. Najnowsze doniesienia naukowe i najbardziej aktualne wytyczne oraz grono uznanych autorytetów z dziedziny nefrologii — to tylko część jej atutów.

Wykład pt. „Ogłuszenie serca w trakcie zabiegu hemodializy — czy tylko serca?" wygłosi prof. Ryszard Gellert, krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii.

Nie zabraknie także tematyki związanej m.in. z zaburzeniami mineralnymi i kostnymi, zespołem nerczycowym, nefropatią C3 I igA, hiperfiltracją kłębuszkową w cukrzycy, plazmaferezą, polekowymi uszkodzeniami nerek.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego spotkania jest prof. Andrzej Oko, a partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawują Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Więcej informacji