• » PTN
 • » O PTN
 • » Aktualności
 • » W dniu 14 marca 2019 w Warszawie odbyło się kolejne zebranie ZG PTN

W dniu 14 marca 2019 w Warszawie odbyło się kolejne zebranie ZG PTN

19 Marca 2019

W dniu 14 marca 2019 w Warszawie odbyło się kolejne zebranie ZG PTN, podczas którego:

 • zaakceptowano program 13. Zjazdu PTN w Poznaniu.
 • wyłoniono organizatora 26. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w 2021, które zaplanowane jest w Rzeszowie a Komitetowi Organizacyjnemu będzie przewodniczyć dr med. Agnieszka Gala-Błądzińska.
 • udzielono patronatu 4. Ogólnopolskiego Sympozjum „Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego” w Krakowie w 2019 roku
 • udzielono patronatu wydarzeniu pod nazwą May Meassurement Month 2019
 • udzielono patronatu wydarzeniom dla lekarzy organizowanych przez firmę Smart Medical Pharmaceutical Consultations
 • nie wyrażono zgody na udział PTN w przygotowaniu zaleceń dot. postępowania w nadciśnieniu tętniczym u kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą nerek. Zdecydowano, że stanowisko takie zostanie samodzielnie i kompleksowo opracowane przez zespół ekspertów PTN.
 • zaakceptowano kandydaturę Prof. Tomasza Stompóra na członka Zespołu Ekspertów z ramienia PTN opiniującego wnioski akredytacyjne w dziedzinie nefrologii
 • zdecydowano o opracowaniu stanowiska PTN w sprawie dostępności ketoanalogów aminokwasów dla pacjentów z PChN. Redaktorem Naczelnym stanowiska będzie Prof. Ryszard Gellert a termin jego przygotowania to maj 2019 roku
 • przedstawiono wstępną wersję stanowiska Grupy Roboczej PTN dot. postępowania w atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym. Dalsze redagowanie i zatwierdzenie tego dokumentu odbędzie się w drodze komunikacji elektronicznej.
 • Kolejne, ostatnie w tej kadencji zebranie ZG PTN zaplanowano podczas 13 Zjazdu PTN w Poznaniu.