Warsztaty dotyczące kryteriów i procesu certyfikacji INFARMY

28 Listopada 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wydarzenia naukowe (tzn. sympozja, konferencje, kongresy itp.), w które zamierzają angażować się firmy członkowskie INFARMY, będą musiały przejść proces certyfikacji INFARMY. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie, że organizacja tego typu wydarzeń pod względem programu – obejmująca m.in. proporcje między czasem alokowanym na część merytoryczną a czasem przeznaczonym na aktywności towarzyszące oraz brak zaangażowania firm farmaceutycznych w finansowanie tych ostatnich – pozostaną w zgodności z Kodeksem dobrych praktyk i Kodeksem przejrzystości INFARMY oraz nie będą budziły kontrowersji opinii publicznej.

W imieniu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przesyłam w załączeniu dokument skierowany do przedstawicieli zawodów medycznych. Przedmiotowe kryteria zostały wypracowane na podstawie obowiązującego prawa oraz ww. kodeksów, do których przestrzegania zobowiązane są nasze firmy członkowskie (lista firm w załączeniu). Kryteria te będą zastosowane we wdrażanym przez INFARMĘ internetowym systemie certyfikacji wydarzeń.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w wyniku wielostronnych konsultacji zdecydowaliśmy, że kwestia oceny zasadności udziału firm w zależności od miejsca geograficznego czy standardu obiektu konferencyjnego zostanie wyłączona z procesu certyfikacji i będzie podlegać indywidualnej ocenie przez firmy członkowskie INFARMY.

Proces certyfikacji wydarzeń obejmie trzy główne etapy. Pierwszy to wypełnienie przez organizatora formularza online, który po zapisaniu automatycznie trafi do INFARMY. Następnie formularz będzie podlegać weryfikacji systemowej oraz analizie przez zespół w INFARMIE. Wydarzenia, które spełnią standardy INFARMY, otrzymają Certyfikat.

Uprzejmie zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których przedstawimy kryteria oraz proces certyfikacji. Warsztaty odbędą się w piątek 8 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej biura INFARMY, ul. Puławska 182, w godzinach 9.30–12.30. Mamy nadzieję, że w ich trakcie omówimy wszystkie istotne dla stron zagadnienia, tak aby nasza współpraca w nadchodzącym roku była jak najbardziej efektywna. Prosimy o e-mailowe potwierdzenie przybycia do 30 listopada na adres . Z uwagi na fakt, że liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jesteśmy przekonani, że nasza wzajemna współpraca w zakresie organizacji wydarzeń przyczynia się do upowszechniania wiedzy medycznej i wspiera przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce w ich rozwoju zawodowym. Jednocześnie zależy nam, aby współpraca ta cechowała się wysokimi standardami etycznymi. Podobne listy kierujemy do wszystkich medycznych towarzystw naukowych oraz firm organizujących wydarzenia naukowe, z którymi współpracują członkowie INFARMY, gdyż zależy nam, żeby wiedza na temat standardów, którymi kierują się firmy innowacyjne w Polsce, była powszechna.

Licząc na dalszą owocną współpracę, łączę wyrazy szacunku

Bogna Cichowska-Duma

Dyrektor Generalna

Załączniki: