Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Bączku

2 Września 2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2016 r. w wieku 90 lat zmarł prof. dr hab.med. Kazimierz Bączyk, wieloletni kierownik Kliniki Nefrologii Akademii Medycznej w Poznaniu, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, w latach 1983–1989 jego prezes i Członek Honorowy. Był także współzałożycielem Międzynarodowego Towarzystwa Dializy Otrzewnowej (ISPD, International Society for Peritoneal Dialysis).

Profesor Kazimierz Bączyk należał do ścisłego grona najwybitniejszych polskich nefrologów. W 1958 r. kierował zespołem, który wykonał pierwszą hemodializę w Polsce. W okresie swojej długiej kariery naukowej i zawodowej opublikował ponad 200 prac oryginalnych i poglądowych, a jako wychowawca i nauczyciel młodego pokolenia internistów i nefrologów był promotorem 15 prac doktorskich i opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych.

Profesor Kazimierz Bączyk był ponadto Członkiem Honorowym Czechosłowackiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz pierwszym Polakiem, któremu wręczono International Distinguished Medal of the National Kidney Foundation. Profesor Bączyk zapisał się na trwałe w historii polskiej nefrologii jako wybitny specjalista, znakomity lekarz, a także jako prawy, życzliwy i wielkoduszny człowiek.

W imieniu Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

prof. Stanisław Czekalski
prof. Andrzej Oko
prof. Maria Wanic-Kossowska