Zmarł dr Zbigniew Fałda

22 Stycznia 2021

Z głębokim żalem pragniemy poinformować, że w dniu 17 stycznia 2021 roku zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, dr n. med. Zbigniew Fałda.

Dr Zbigniew Fałda urodził się 1 kwietnia 1930 roku w Warszawie. Od 1954 roku przez 25 lat pracował w I Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie kierowanej przez prof. Tadeusza Orłowskiego. Brał udział w przeprowadzeniu pierwszej hemodializy w Warszawie, a drugiej w Polsce w styczniu 1959 roku. Odbył staże naukowe w Lund (Szwecja), w Moskwie (ZSRR) oraz w Seattle (USA). W latach 1978-1980 pracował w Centrum Nefrologicznym w Dolnej Saksonii w Hannoverze Münden w RFN. Od 1980 roku pozostawał tam na stałe. Od 1984 roku do czasu przejścia na emeryturę w 2000 roku kierował Oddziałem Nefrologicznym i Oddziałem Dializ w Bad Wilsungen. Zmarł w Bad Wilsungen, Niemcy.

Dr n. med. Zbigniew Fałda był wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Polskiej Nefrologii” za swój wybitny wkład w rozwój dializoterapii w Polsce”

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Główny PTN