Zmarł prof. Andrzej Wojtczak, członek honorowy PTN

22 Maja 2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Andrzeja Wojtczaka, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego