Zmarł prof. Krzysztof Marczewski, Członek Honorowy PTN

2 Stycznia 2020

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31.12.2019 roku zmarł w wieku 62 lat Członek Honorowy naszego towarzystwa — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski, ordynator Oddziału Nefrologii Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu i Profesor Wydziału Medycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prof. Marczewski ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w roku 1981. Swoje życie zawodowe i naukowe związał z początku z Kliniką Nefrologii ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie i Zakładem Etyki tej uczelni a następnie Wyższą Szkoła Zawodową i Administracji w Zamościu i Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Był specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologii, endokrynologii, hipertensjologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz geriatrii. Był członkiem wielu towarzystw naukowych w tym European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Balneologicznego i Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii. W latach 2005–2015 był członkiem Europejskiej Grupy d/s Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (Ethics Committee of the European Renal Association). Profesor Marczewski był autorem ponad 200 publikacji i promotorem 18 ukończonych przewodów doktorskich, 156 prac magisterskich i kierownikiem specjalizacji ponad 20 lekarzy. W latach 2009–2014 był konsultantem wojewódzkim ds. hipertensjologii dla woj lubelskiego.

W zmarłym tracimy przyjaciela i zasłużonego członka naszego towarzystwa, lekarza, naukowca i społecznika o wielkich dokonaniach dla polskiej i europejskiej medycyny i nefrologii.

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Profesora.