• » PTN
 • » O PTN
 • » Aktualności
 • » Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – kurs doskonalący

Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – kurs doskonalący

21 Czerwca 2017

Planowany termin: 17 listopada 2017 r.
Miejsce: Gdańsk

Cele:

 • Przedstawienie związku pomiędzy zaburzeniami metabolicznymi w przewlekłej chorobie nerek (PChN) a niedożywieniem.
 • Zapoznanie z metodami oceny stanu odżywienia.
 • Przekazanie doświadczenia w wykorzystaniu wyników badań dodatkowych i rozwijanie umiejętności krytycznej oceny stanu odżywienia.
 • Zapoznanie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, ich właściwą interpretacją oraz sposobami ich zastosowania w codziennej opiece nad pacjentem z nieprawidłową funkcją nerek.
 • Zapoznanie z metodami nowoczesnego leczenia żywieniowego – wskazania do leczenia, sposoby jego prowadzenia, kontrola skuteczności.

Program:

1. Definicja i przyczyny niedożywienia w PChN (30 min).

2. Ocena stanu odżywienia:

 • antropometria – metody oceny składu ciała (30 min);
 • ocena wydatku energetycznego (20 min);
 • ocena diety (30 min);
 • ocena kliniczna (SGA, MNA) (20 min);
 • laboratoryjna ocena stanu odżywienia (30 min);
 • omówienie przypadków.

3. Odmienności metaboliczne, specyfika potrzeb żywieniowych oraz stan odżywienia pacjentów z PChN w praktyce klinicznej:

 • praktyczne aspekty terapii otyłości/nadwagi w pacjentów dializowanych (20 min);
 • zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w okresie leczenia zachowawczego (PChN) (20 min);
 • zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w dializie otrzewnowej (20 min);
 • zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w hemodializie (20 min);
 • rola diety niskobiałkowej (30 min).

4. Zalecenia żywieniowe, leczenie:

 • rekomendacje towarzystw naukowych (PTN, EBPG, ESPEN, CARI, NKF KDOQI) (20 min);
 • aktualne zalecenia i nowe możliwości leczenia niedożywienia (30 min);
 • praktyczne aspekty leczenia niedożywienia w PChN (30 min);
 • żywienie po przeszczepieniu nerki (20 min).

5. Praktyczne aspekty terapii żywieniowej (warsztaty w pracowni komputerowej, omówienie przypadków) (60 min).

Organizatorzy:

dr hab, n. med. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw., Katedra Żywienia Klinicznego GUMed

dr n. med. Magdalena Jankowska, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed

Kurs organizowany pod patronatem POLSPEN SEKCJA DIETETYKI MEDYCZNEJ.

Wykładowcy:

dr hab. Sylwia Małgorzewicz

prof. Lucyna Kozłowska

dr Magdalena Jankowska

dr Małgorzata Kaczkan

mgr Paulina Borek

mgr Edyta Wernio