Żywienie w Przewlekłej Chorobie Nerek

6 Listopada 2020

Katedra Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zapraszają na kurs on-line zorganizowany pod patronatem: Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Żywienie w przewlekłej chorobie nerek - KDOQI CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR NUTRITION IN CKD: 2020 UPDATE

27.11.2020 zoom.us meeting 17.00- 19.30 (kurs jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji)

Zgłoszenia na adres email:

Program:
17.00 - 17.30 Nowości w zaleceniach żywieniowych KDOQI dr hab. n. med. Magdalena Jankowska, nefrolog, transplantolog
17.30 - 18.00 Miejsce diety niskobiałkowej w leczeniu przewlekłej choroby nerek prof. n. med. Sylwia Małgorzewicz, nefrolog
18.00 - 18.30 Otyłość u pacjenta z PChN – jak postępować? dr n. med. Paulina Borek-Trybała, dietetyk kliniczny
18.30 - 19.00 Dializa – jak się odżywiać ? dr n. med. Małgorzata Kaczkan, dietetyk kliniczny
19.00- 19.30 Dyskusja