Forum Nefrologiczne

Redaktor Naukowy:

prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Adres Redakcji:
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel.: (058) 349-25-05, faks: (058) 349-11-86

http://www.fn.viamedica.pl/

Czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, skierowane do lekarzy nefrologów, internistów, pielęgniarek nefrologicznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką chorób nerek. Podstawowe działy czasopisma to: nefrologia kliniczna, hemodializa, dializa otrzewnowa, transplantologia, pielęgniarstwo nefrologiczne.
W skład Rady Programowej czasopisma wchodzą wybitni polscy specjaliści w dziedzinie nefrologii.