Nefrologia i Dializoterapia Polska

 

Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

tel. 42 201 44 00
email

http://nefroldialpol.pl