Nefrologia i Dializoterapia Polska

 

Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz
Klinika Nefrologiczna Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków
tel.: (012) 422-64-08; faks: (012) 422-63-05
tel.: (012) 422-64-9; faks: (012) 421-97-68

http://www.wple.net/nefrologia/nefrologia_i_dializoterapia_polska.htm