Członkostwo w PTN

Członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN) może bezpłatnie korzystać z umieszczonych na stronie towarzystwa czasopism on-line (Nefrologia i Dializoterapia Polska, Forum Nefrologiczne), platformy edukacyjnej ( www.nefroedu.pl).

Członkowie PTN poniżej 40 r.ż. mogą zapisać się do Klubu Młodych Nefrologów, który daje możliwość zdobywania grantów naukowych, szkoleń w kraju i za granicą.

Wysokość składki:
Niezależnie od posiadanej specjalizacji (lekarz lub pracownik naukowy innej specjalności w dziedzinie nefrologii) wszyscy członkowie PTN zobowiązani są do opłacenia składki rocznej w wysokości 60 zł. Zwolnieni z opłacania składek członkowskich są Członkowie Honorowi.

1. Jestem członkiem PTN i posiadam konto na stronie ptnefro.pl

Zapraszamy do logowania i sprawdzenia, czy płacone są bieżące składki.

2. Chcę zostać członkiem PTN

Aby móc zarejestrować się drogą internetową należy wypełnić Formularz rejestracyjny, a następnie opłacić składkę poprzez system PayU. Po zarejestrowaniu się mogą Państwo edytować swoje dane poprzez zalogowanie się do osobistego Profilu Członka PTN.

Formularz rejestracyjny - kliknij