• » PTN
  • » O PTN
  • » Kalendarium konferencji

Kalendarium konferencji
Nefroonkologia 2018

Data rozpoczęcia: 05 Październik 2018 | Data zakończenia: 06 Październik 2018 | Miejsce: Polska


CYKL KONFERENCJI RAZEM KU ELIMINACJI HCV

Data rozpoczęcia: 17 Maj 2018 | Data zakończenia: 28 Czerwiec 2018 | Miejsce: Polska


XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Data rozpoczęcia: 21 Czerwiec 2018 | Data zakończenia: 23 Czerwiec 2018 | Miejsce: Polska


13. Zjazd PTN

Data rozpoczęcia: 23 Maj 2019 | Data zakończenia: 25 Maj 2019 | Miejsce: Polska


XI Sympozjum "Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych"

Data rozpoczęcia: 13 Grudzień 2018 | Data zakończenia: 15 Grudzień 2018 | Miejsce: Polska


XIII Krakowskie Dni Dializoterapii im. prof. Olgierda Smoleńskiego

Data rozpoczęcia: 06 Wrzesień 2018 | Data zakończenia: 08 Wrzesień 2018 | Miejsce: Polska


Kongres Top Nephrological Trends (IX edycja)

Data rozpoczęcia: 12 Październik 2018 | Data zakończenia: 13 Październik 2018 | Miejsce: Polska


Postępy w Dializoterapii Otrzewnowej

Data rozpoczęcia: 28 Wrzesień 2018 | Data zakończenia: 29 Wrzesień 2018 | Miejsce: Polska