• » PTN
  • » O PTN
  • » Kalendarium konferencji

Kalendarium konferencji




Kurs doskonalący z dializoterapii i Sympozjum z okazji Światowego Dnia Nerek

Data rozpoczęcia: 08 Marzec 2018 | Data zakończenia: 09 Marzec 2018 | Miejsce: Polska


XI Sympozjum "Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych"

Data rozpoczęcia: 13 Grudzień 2018 | Data zakończenia: 15 Grudzień 2018 | Miejsce: Polska


Forum Internistów 2018

Data rozpoczęcia: 21 Kwiecień 2018 | Data zakończenia: 21 Kwiecień 2018 | Miejsce: Polska


XIII Krakowskie Dni Dializoterapii im. prof. Olgierda Smoleńskiego

Data rozpoczęcia: 06 Wrzesień 2018 | Data zakończenia: 08 Wrzesień 2018 | Miejsce: Polska


Kongres Top Nephrological Trends (IX edycja)

Data rozpoczęcia: 12 Październik 2018 | Data zakończenia: 13 Październik 2018 | Miejsce: Polska


Konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek 2018

Data rozpoczęcia: 09 Marzec 2018 | Data zakończenia: 09 Marzec 2018 | Miejsce: Polska


Nefrokardiologia

Data rozpoczęcia: 16 Luty 2018 | Data zakończenia: 18 Luty 2018 | Miejsce: Polska


25 Włocławska Konferencja Nefrologiczna Oddziału Pomorskiego PTN

Data rozpoczęcia: 09 Czerwiec 2018 | Data zakończenia: 09 Czerwiec 2018 | Miejsce: Polska


Nefroonkologia 2018

Data rozpoczęcia: 05 Październik 2018 | Data zakończenia: 06 Październik 2018 | Miejsce: Polska


Postępy w Dializoterapii Otrzewnowej

Data rozpoczęcia: 28 Wrzesień 2018 | Data zakończenia: 29 Wrzesień 2018 | Miejsce: Polska