XII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

Data rozpoczęcia: 17 Grudzień 2020

Data zakończenia: 19 Grudzień 2020

Miejsce: Polska

Kraj: Poland

XII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” odbędzie się w dniach 17–19 grudnia 2020 w Krakowie, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.