XIV Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego, Kraków, 2–4.09.2021 r.

Data rozpoczęcia: 02 Wrzesień 2021

Data zakończenia: 04 Wrzesień 2021

Miejsce: Polska

Miejscowość: Kraków

Kraj: Poland

Konferencja odbędzie się w dniach 2–4 września 2021 roku w Krakowie.

Szczegóły oraz rejestracja na stronie www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl

Głównym celem Konferencji jest omówienie najbardziej aktualnych i ważnych tematów promujących wiedzę i postęp w dializoterapii, a także inne problemy istotne dla codziennej praktyki, z którymi lekarze i pielęgniarki spotykają się każdego dnia. Zapraszamy też lekarzy–stażystów do udziału w sesji plakatowej oraz młodych nefrologów do nadsyłanie prac do nagrody „Pro augmenis nephrologiae”.