Kontakt z PTN

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Nowogrodzka 59, 02–006 Warszawa

NIP: 9570875450

REGON: 191802429

tel.: 22 502 12 32

faks: 22 502 2126

Prezes: prof. dr hab. n. med Michał Paweł Nowicki; e-mail:

Sekretarz: dr n. med. Anna Masajtis-Zagajewska; e-mail:

Skarbnik: Małgorzata Wajdlich, e-mail: