Kontakt z PTN

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Nowogrodzka 59, 02–006 Warszawa

NIP: 9570875450

REGON: 191802429

tel.: 22 502 12 32

faks: 22 502 2126

Prezes: prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko ( )

Sekretarz: dr n. med. Krzysztof Schwermer ( )

Skarbnik: dr n. med. Krzysztof Hoppe ( )