Oddział Południowo-Wschodni (Lublin)

Prezes: dr n. med. Grażyna Orłowska-Kowalik
Zastępca Prezesa: dr Jarosław Dąbrowski
Skarbnik: dr n. med. Ewa Bober-Palak
Sekretarz: dr n. med. Michał Dragan
Członek Zarządu: dr Grzegorz Sidor
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr n. med. Iwona Baranowicz-Gąszczyk
Członek: dr Edyta Banaś
Członek: dr Małgorzata Ogórek

Powórt do listy oddziałów