Oddział Warszawsko-Łódzki

Prezes: Janusz Grochowski

Wiceprezes: Ilona Kurnatowska
Sekretarz: Barbara Korpała
Skarbnik: Małgorzata Wajdlich

Członkowie:

Dorota Daniewska
Michał Kuriga
Zdzisław Goździk

Komisja Rewizyjna:

Dariusz Moczulski
Michał Ostrowski
Arkadiusz Piotrowski


Klinika Nefrologii, Hipertensjologii, Transplantologii Nerek USK nr 1
ul. Kopcińskiego 22
90–153 Łódź
tel.: 42 677 67 09

Powórt do listy oddziałów