Oddział Wielkopolski (Poznań)

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Ubniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskeigo 49
60-355 Poznań,
tel. sekretariat: 61 869 13 41; 61 869 13 73


Prezes:

prof. dr hab. n. med. Maria Wanic Kossowska (e-mail: )

Vice Prezes:
dr n. med Lidia Kozioł (e-mail: )

Sekretarz:
dr n. med. Beata Skrobańska (e-mail: )

Skarbnik:
dr n.med. Krzysztof Schwermer (e-mail: )

Członkowie Zarządu:
dr n. med. Wojciech Banachowicz
dr n. med. Jacek Molenda
dr n. med. Danuta Kurzawska-Firlej

Komisja rewizyjna:
dr n. med. Katarzyna Błądek
dr n. med. Paweł Bączyk
dr n. med. Danuta Zaremba-Drobnik

Powórt do listy oddziałów