• » PTN
  • » O PTN
  • » Polski Rejestr Nefropatii PTN

Polski Rejestr Nefropatii Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Rada Naukowa Rejestru

Przewodniczący:
prof. Marian Klinger

Członkowie:
- Alicja Dębska-Ślizień
- Magdalena Durlik
- Agnieszka Hałoń
- Andrzej Oko
- Krzysztof Okoń
- Agnieszka Perkowska-Ptasińska
- Bolesław Rutkowski
- Małgorzata Wągrowska-Danielewicz
- Andrzej Więcek
- Władysław Sułowicz

Administrator Rejestru:
dr hab. Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawski Uniwersytet Medyczny