Władze

Skład ZG i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego:

Prof. dr hab. n. med Michał Paweł Nowicki — Prezes
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko — Wiceprezes
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik — Past-Prezes
Dr n. med. Anna Masajtis-Zagajewska — Sekretarz
Dr Małgorzata Wajdlich — Skarbnik

Członkowie ZG:

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert — Konsultant Krajowy ds. Nefrologii
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz — Redaktor Naczelny pisma Nefrologia i Dializoterapia Polska

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

Komisja Rewizyjna:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Ilona Kurnatowska
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski