Publikacje PTN

1. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Nefrologii w Toruniu


2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Nefrologii


3. Profesor Stefan Angielskiwielki badacz, uczony i człowiek


4.Profesor Franciszek Kokot. Laudacja na 80-lecie urodzin


5. Profesor Bolesław Rutkowski jako lekarz, uczony, organizator i przyjaciel. Laudacja z okazji 65. rocznicy urodzin


6. Prof. Belding Scribner w Polsce. Wspomnienia z okazji 50. rocznicy narodzin skutecznej metody leczenia przewlekłej niewydolności nerek