Władze PTN

Skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego:

oko

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko — Prezes

krajewska

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska — Wiceprezes

osoba

Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki — Past-Prezes

Członkowie Zarządu Głównego:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert — Konsultant Krajowy ds. Nefrologii
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz — Redaktor Naczelny pisma Nefrologia i Dializoterapia Polska
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski — Redaktor Naczelny pisma Forum Nefrologiczne

Komisja Rewizyjna:

Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski

Skarbnik:

dr n. med. Krzysztof Hoppe

Sekretarz:

dr n. med. Krzysztof Schwermer